Finanse

Rząd bierze się za alimenciarzy

Osoby, którzy unikają obowiązku alimentacyjnego zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Projekt ustawy przyjęty przez rząd w 2018 roku zakłada zmiany, które dotyczą również pracodawców ukrywających dłużników. Istotne dla osób pobierających alimenty na dzieci z Funduszu Alimentacyjnego jest również podwyższenie progu kryterium dochodowego. Celem zmian jest nie tylko poprawa bytu dzieci, na które sąd ustanowił alimenty, ale również skuteczne ściąganie długu.

Czego mogą spodziewać się pracodawcy?

Ustawa skupia się na rozwiązaniu problemu poprzez wykorzystanie nowych metod. Jedną z nich jest współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, której celem będą częstsze kontrole pracodawców. Z założeń wynika, że pozwoli to ujawnić prawdziwe dochody osób, które do tej pory je ukrywali poprzez pracę bez umowy. Pracodawcy, którzy będą zatrudniać na czarno mogą spodziewać się wysokich kar. To skutecznie zniechęci ich do wypłacania wynagrodzeń „pod stołem”, a tym samym to lepszych rezultatów egzekucji komorniczych, które do tej pory były utrudnione przez to, że dłużnik nie wykazywał dochodów.

Dłużnik nie uniknie konsekwencji

Osoby, które zatajają swoje realne dochody mogą spodziewać się konkretnych działań ze strony rządu. Po ujawnieniu prawdziwej wysokości wynagrodzenia egzekucja komornicza będzie skuteczna. W przypadku tych dłużników, którzy nie będą płacić lub nie będą mieli dochodów, zostaną skierowani do robót publicznych. Sprzeciw wobec tych prac spowoduje, że sprawa zostanie skierowana do prokuratury. Wszystkie te działania maja na celu wymuszenie na dłużnikach uregulowania swojego długu oraz terminowego płacenia alimentów ustalonych przez sąd. Minister rodziny i pracy podkreśla, że choć ściągalność alimentów z roku na rok wzrasta, to wciąż sytuacja nie jest zadowalająca.

Zmiany kryterium dochodowego dla FA

Celem projektu jest również podniesienie do 800 złotych kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Rozwiązanie to pozwoli skorzystać większej liczbie osób ze alimentów z FA, które otrzymywane są w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do ich płacenia tego nie robi.