windykacja zadłużenia
Bez kategorii

Prawa wierzyciela w kwestii odzyskiwania długu.

Z momentem, w którym pożyczkobiorca nie spłaca zaciągniętego zobowiązania, pożyczkodawca staje się jego wierzycielem. Na mocy prawa może on na różne sposoby żądać zwrotu swoich należności.

Wierzyciel, czyli kto?

Po podpisaniu umowy kredytu lub pożyczki wierzycielem staje się podmiot, który udzielił wsparcia finansowego. Pożyczkobiorca lub kredytobiorca zobowiązuje się płacić raty w terminie. Jeśli tego nie robi, wierzyciel może wkroczyć nawet na drogę sądową w celu odzyskania należności. Wierzycielem może być osoba prywatna, jeśli wobec niej powstały lub zostały zasądzone zobowiązania finansowe (np. alimenty), ale też przedsiębiorca, u którego kupiono produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności, z którym zawarto umowę abonamentową lub umowę sprzedaży ratalnej. Wierzycielami będą również banki i firmy pożyczkowe, w której wzięto kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe.

Postępowanie egzekucyjne – prawa wierzyciela

Jeśli pożyczkobiorca nie spłaca w terminie ustalonych rat, wierzyciel ma prawo pociągnąć go do odpowiedzialności. Może narzucić na niego odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie, wynoszące maksymalnie 14 proc. wartości kapitału w skali roku, a także rozpocząć procedury mające na celu odzyskanie należności. Wiele instytucji posiada własne oddziały windykacyjne, które zajmą się ściąganiem długu. Wierzyciel może również wynająć firmę uprawnioną do takich działań. W ostateczności ma prawo do rozpoczęcia egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi. Może on wskazać dowolnego komornika na terenie Polski, którego zadaniem będzie zajęcie się odzyskaniem należności. Może również zlecić komornikowi poszukanie informacji na temat majątku dłużnika lub też przekazać wierzytelność osobom trzecim. To bardzo często stosowana praktyka, która polega na przekazaniu wszystkich spraw związanych z zadłużeniem innemu podmiotowi. Zdarza się, że firmy windykacyjne „odkupują” dług od wierzyciela, którego ściąganiem się zajmują, stając się jednocześnie wierzycielami dla dłużnika.