pożyczki dla zadłużonych bez weryfikacji
Finanse

Obowiązki kredytodawcy – co konsument wiedzieć o pożyczce powinien?

Czym jest kredyt konsumencki? To każdy inny kredyt lub pożyczka, która nie wiąże się z prawem bankowym. Innymi słowy, najczęściej tego rodzaju kredytu możemy doszukać się wśród instytucji pozabankowych, które oferują pożyczki na różne okazje. A jakie są w takim wypadku obowiązki kredytodawcy?

Gdzie znaleźć informacje?

Szukając sprawdzonych informacji na temat tego, co z pewnością powinno znaleźć się w tego rodzaju umowie nazwanej dla pożyczek dla zadłużonych bez weryfikacji i innych rodzajów pożyczek pozabankowych, należy zwrócić swoją uwagę na artykuł 7 ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku.

Ustawa ta pokazuje, że informacje dla zadłużonych są ściśle określone i nie mogą być modyfikowane zgodnie z założeniami pożyczkodawcy. Dlatego informacje, które mają zostać przedstawione konsumentowi przed podpisaniem umowy, zostały wpisane w odnośną ustawę.

Pożyczki dla zadłużonych bez weryfikacji – informacje dla konsumenta

Jak brzmią zapisy odpowiedniej ustawy? Oto artykuł 7, który mówi, że kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące jego kosztu, w szczególności stopę oprocentowania, podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:

  1. stopę oprocentowania kredytu łącznie z informacją o tym, czy jest to stopa stała, zmienna czy też zastosowanie mają obydwie te stopy;
  2. całkowitą kwotę kredytu;
  3. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;
  4. czas obowiązywania umowy;
  5. całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta oraz wysokość rat;
  6. cenę towaru lub usługi oraz kwotę wszystkich zaliczek w przypadku umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności.

Warto również dodać, że w przypadku pożyczek dla zadłużonych bez weryfikacji, zgodnie z umową zawartą na warunkach określonych w reklamie, niezbędne jest zawarcie umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia, a kosztu takiej umowy nie można z góry określić, kredytodawca podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informację o tym obowiązku wraz z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania.