duże wzrosty płac
Finanse

Grupy zawodowe które otrzymają największe podwyżki.

Podwyżki płac w 2019 roku zaplanowano dla wielu grup zawodowych i społecznych. Zwiększą się nie tylko wynagrodzenia i świadczenia, ale również duża część budżetu przeznaczona będzie na premie uznaniowe dla zaangażowanych pracowników.

 

Waloryzacja rent i emerytur inna niż dotąd!

 

W poprzednich latach wzrost tych dwóch świadczeń opiewał na 3,26 proc., a najniższe wynosiły 1029,80zł. Od 1 marca 2019 roku ma nastąpić przełom, gdyż Sejm przyjął projekt waloryzacji rent i emerytur, w którym odchodzi się od ustawowego prognozowego wskaźnika waloryzacji. Ustalono bowiem, że najniższe renty i emerytury wynosić będą 1100 zł, co oznacza, że najniższe świadczenia  wzrosną o nawet 6,8 proc. Wzrośnie również najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która w roku 2019 ma wynosić 825 zł, a więc o około 50 zł więcej niż w roku 2018.

 

Jak zmieni się płaca minimalna?

 

Rok 2019 przyniesie wiele zmian dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Kluczowa będzie nie tylko podwyżka o 7,1 proc., czyli z 2100 zł brutto do 2250 zł brutto, ale również sporna do tej pory kwestia dodatku stażowego, który wliczony był w kwotę płacy minimalnej. Przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wypłacania dodatków za przepracowane lata, natomiast budżetówka już tak. Niesprawiedliwością jest zatem to, że dwie osoby pobierają minimalne wynagrodzenie, mimo tego że jedna z nich ma przepracowane kilka lub kilkanaście lat.

 

Grupy zawodowe, które otrzymają podwyżkę w 2019 roku

 

Pracownicy sądowi niezależnie od zajmowanego stanowiska otrzymają wynagrodzenie w kwocie około 200 zł. Ponadto przeznaczono spory budżet na nagrody uznaniowe dla zaangażowanych pracowników. Służby mundurowe również otrzymają w tym roku większe wynagrodzenia. Podwyżka przewidziana dla policjantów to 655 zł brutto, dla żołnierzy zawodowych około 500 zł brutto, natomiast dla cywilnych pracowników wojska 300 zł. Dla nauczycieli przewidziano w 2019 roku 5 proc. podwyżki, natomiast pracownicy uczelni mają otrzymać średnio 7 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego.