pożyczka z gwarantem
Finanse

Czy da się uzyskać pożyczkę z gwarantem bez nieruchomości?

Wśród produktów finansowych oferowanych przez firmy pożyczkowe pożyczka z gwarantem cieszy się dużą popularnością. Jej zaletą jest przede wszystkim możliwość zaciągnięcia zobowiązania przez osoby posiadające trudną sytuację finansową, zadłużenia czy negatywną historię kredytową. Wszystkie te czynniki są powodem odmowy banków i wielu firm pożyczkowych. Te instytucje, które zgadzają się udzielić zobowiązanie klientom stwarzającym ryzyko wybierają inne środki ostrożności. W tym przypadku jest to poręczyciel z nieruchomością. A co w sytuacji, gdy gwarant nie spełnia tego warunku?

Dlaczego gwarant musi spełniać więcej kryteriów niż sam wnioskujący?

Zacznijmy od analizy samego produktu finansowego. Jest on przeznaczony dla osób zadłużonych, a więc nie posiadających zdolności kredytowej. Istotnym warunkiem przy przyznawaniu zobowiązania takiemu klientowi jest możliwość wykazania przez niego dochodów. Ta informacja jest ważna dlatego, że pozwala ocenić instytucji finansowej, czy klient będzie w stanie spłacić pożyczkę z gwarantem bez obciążania poręczyciela. Sam poręczyciel zobowiązuje się regulować płatności, jeśli pożyczkobiorca tego zaniecha. Art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. jasno wskazuje, że:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.1

Między innymi z tego powodu poręczyciel musi spełniać mnóstwo wymagań.

Pożyczka z gwarantem bez nieruchomości – to możliwe!

Nieliczne firmy pożyczkowe w Polsce udzielają zobowiązań osobom zadłużonym na wyższą kwotę i dłuższy termin spłaty. Te z nich, które w swojej ofercie posiadają pożyczkę z gwarantem wymagają od poręczycieli, by posiadali nieruchomość, która będzie przedmiotem zabezpieczenia. Nie jest to jednak jedyna z możliwości. Osoba, która nie posiada na własność domu, mieszkania czy działki również może zostać poręczycielem. Istotną rolę w takiej sytuacji gra zdolność kredytowa takiej osoby. Jeśli jej dochody są wysokie, wszystkie posiadane dotąd zobowiązania były regulowane w terminie, nie ma przeciwwskazań, by zobowiązanie nie zostało udzielone.

1https://www.arslege.pl/istota-umowy-poreczenia/k9/a6399/