windykacja zadłużenia
Bez kategorii

Prawa wierzyciela w kwestii odzyskiwania długu.

Z momentem, w którym pożyczkobiorca nie spłaca zaciągniętego zobowiązania, pożyczkodawca staje się jego wierzycielem. Na mocy prawa może on na różne sposoby żądać zwrotu swoich należności.

Wierzyciel, czyli kto?

Po podpisaniu umowy kredytu lub pożyczki wierzycielem staje się podmiot, który udzielił wsparcia finansowego. Pożyczkobiorca lub kredytobiorca zobowiązuje się płacić raty w terminie. Jeśli tego nie robi, wierzyciel może wkroczyć nawet na drogę sądową w celu odzyskania należności. Wierzycielem może być osoba prywatna, jeśli wobec niej powstały lub zostały zasądzone zobowiązania finansowe (np. alimenty), ale też przedsiębiorca, u którego kupiono produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności, z którym zawarto umowę abonamentową lub umowę sprzedaży ratalnej. Wierzycielami będą również banki i firmy pożyczkowe, w której wzięto kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe.

Postępowanie egzekucyjne – prawa wierzyciela

Jeśli pożyczkobiorca nie spłaca w terminie ustalonych rat, wierzyciel ma prawo pociągnąć go do odpowiedzialności. Może narzucić na niego odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie, wynoszące maksymalnie 14 proc. wartości kapitału w skali roku, a także rozpocząć procedury mające na celu odzyskanie należności. Wiele instytucji posiada własne oddziały windykacyjne, które zajmą się ściąganiem długu. Wierzyciel może również wynająć firmę uprawnioną do takich działań. W ostateczności ma prawo do rozpoczęcia egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi. Może on wskazać dowolnego komornika na terenie Polski, którego zadaniem będzie zajęcie się odzyskaniem należności. Może również zlecić komornikowi poszukanie informacji na temat majątku dłużnika lub też przekazać wierzytelność osobom trzecim. To bardzo często stosowana praktyka, która polega na przekazaniu wszystkich spraw związanych z zadłużeniem innemu podmiotowi. Zdarza się, że firmy windykacyjne „odkupują” dług od wierzyciela, którego ściąganiem się zajmują, stając się jednocześnie wierzycielami dla dłużnika.

duże wzrosty płac
Finanse

Grupy zawodowe które otrzymają największe podwyżki.

Podwyżki płac w 2019 roku zaplanowano dla wielu grup zawodowych i społecznych. Zwiększą się nie tylko wynagrodzenia i świadczenia, ale również duża część budżetu przeznaczona będzie na premie uznaniowe dla zaangażowanych pracowników.

 

Waloryzacja rent i emerytur inna niż dotąd!

 

W poprzednich latach wzrost tych dwóch świadczeń opiewał na 3,26 proc., a najniższe wynosiły 1029,80zł. Od 1 marca 2019 roku ma nastąpić przełom, gdyż Sejm przyjął projekt waloryzacji rent i emerytur, w którym odchodzi się od ustawowego prognozowego wskaźnika waloryzacji. Ustalono bowiem, że najniższe renty i emerytury wynosić będą 1100 zł, co oznacza, że najniższe świadczenia  wzrosną o nawet 6,8 proc. Wzrośnie również najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która w roku 2019 ma wynosić 825 zł, a więc o około 50 zł więcej niż w roku 2018.

 

Jak zmieni się płaca minimalna?

 

Rok 2019 przyniesie wiele zmian dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Kluczowa będzie nie tylko podwyżka o 7,1 proc., czyli z 2100 zł brutto do 2250 zł brutto, ale również sporna do tej pory kwestia dodatku stażowego, który wliczony był w kwotę płacy minimalnej. Przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wypłacania dodatków za przepracowane lata, natomiast budżetówka już tak. Niesprawiedliwością jest zatem to, że dwie osoby pobierają minimalne wynagrodzenie, mimo tego że jedna z nich ma przepracowane kilka lub kilkanaście lat.

 

Grupy zawodowe, które otrzymają podwyżkę w 2019 roku

 

Pracownicy sądowi niezależnie od zajmowanego stanowiska otrzymają wynagrodzenie w kwocie około 200 zł. Ponadto przeznaczono spory budżet na nagrody uznaniowe dla zaangażowanych pracowników. Służby mundurowe również otrzymają w tym roku większe wynagrodzenia. Podwyżka przewidziana dla policjantów to 655 zł brutto, dla żołnierzy zawodowych około 500 zł brutto, natomiast dla cywilnych pracowników wojska 300 zł. Dla nauczycieli przewidziano w 2019 roku 5 proc. podwyżki, natomiast pracownicy uczelni mają otrzymać średnio 7 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Prawo

Nielegalne opłaty za telewizor w szpitalach

Opłaty za podstawowe wyposażenie szpitala, w tym szafy lub czajnik do tej pory w wielu placówkach były na porządku dziennym. Osoba przebywająca w szpitalu musiała płacić dodatkowe kwoty za każdy tydzień pobytu. Aby zmienić warunki panujące w tego typu placówkach do Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpił Rzecznik Praw Pacjenta.

Pacjent nie musi płacić za telewizor i pozostałe wyposażenie szpitalach

Rzecznik Praw Pacjenta uznał praktyki stosowane przez szpitale za naruszające zbiorowe prawa pacjentów po tym, jak na oddziale rehabilitacyjnym w szpitalu na Pomorzu pacjenci musieli uiszczać dodatkowe opłaty za korzystanie z wyposażenia placówki, w skład którego wchodziły szafy, czajnik i telewizor. Były to niemałe kwoty ujawnione przez „Rzeczpospolitą” – 30 złotych za tydzień używania telewizora i szafy oraz 10 złotych za korzystanie z czajnika. Rzecznik Praw Pacjenta oburzony powyższymi praktykami szpitali postanowił wyjaśnić sprawę w sądzie. Dnia 28 września 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że pobieranie dodatkowych opłat za wyposażenie przez szpital narusza prawo pacjentów do godności. Dzięki temu pacjenci nie będą musieli płacić za czajnik, szafki czy telewizor podczas pobytu w szpitalu.

Szpital ma obowiązek zapewnić leki na choroby przewlekłe

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił również uwagę na wymagania szpitali dotyczące leków, które pacjenci przyjmują na stałe. Do tej pory ich obowiązkiem było zabranie ze sobą lekarstw w oryginalnych opakowaniach na czas pobyty w szpitalu. W lutym 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił wniosek RPP, jednak Naczelny Sąd Administracyjny 28 września 2018 również w tej kwestii zgodził się z RPP, przez co od tego dnia szpitale mają obowiązek zapewnić pacjentowi wszystkie leki, w tym również te, które przyjmuje na stałe.

Wprowadzone zmiany przemawiają na korzyść pacjentów, ale przede wszystkim są znakiem poszanowania prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych oraz do godności.

Finanse

Rząd bierze się za alimenciarzy

Osoby, którzy unikają obowiązku alimentacyjnego zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Projekt ustawy przyjęty przez rząd w 2018 roku zakłada zmiany, które dotyczą również pracodawców ukrywających dłużników. Istotne dla osób pobierających alimenty na dzieci z Funduszu Alimentacyjnego jest również podwyższenie progu kryterium dochodowego. Celem zmian jest nie tylko poprawa bytu dzieci, na które sąd ustanowił alimenty, ale również skuteczne ściąganie długu.

Czego mogą spodziewać się pracodawcy?

Ustawa skupia się na rozwiązaniu problemu poprzez wykorzystanie nowych metod. Jedną z nich jest współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, której celem będą częstsze kontrole pracodawców. Z założeń wynika, że pozwoli to ujawnić prawdziwe dochody osób, które do tej pory je ukrywali poprzez pracę bez umowy. Pracodawcy, którzy będą zatrudniać na czarno mogą spodziewać się wysokich kar. To skutecznie zniechęci ich do wypłacania wynagrodzeń „pod stołem”, a tym samym to lepszych rezultatów egzekucji komorniczych, które do tej pory były utrudnione przez to, że dłużnik nie wykazywał dochodów.

Dłużnik nie uniknie konsekwencji

Osoby, które zatajają swoje realne dochody mogą spodziewać się konkretnych działań ze strony rządu. Po ujawnieniu prawdziwej wysokości wynagrodzenia egzekucja komornicza będzie skuteczna. W przypadku tych dłużników, którzy nie będą płacić lub nie będą mieli dochodów, zostaną skierowani do robót publicznych. Sprzeciw wobec tych prac spowoduje, że sprawa zostanie skierowana do prokuratury. Wszystkie te działania maja na celu wymuszenie na dłużnikach uregulowania swojego długu oraz terminowego płacenia alimentów ustalonych przez sąd. Minister rodziny i pracy podkreśla, że choć ściągalność alimentów z roku na rok wzrasta, to wciąż sytuacja nie jest zadowalająca.

Zmiany kryterium dochodowego dla FA

Celem projektu jest również podniesienie do 800 złotych kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Rozwiązanie to pozwoli skorzystać większej liczbie osób ze alimentów z FA, które otrzymywane są w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do ich płacenia tego nie robi.

Finanse

Jednorazowa podwyżka emerytur i rent w 2019 roku

Zmiany wprowadzone przez Rząd w ustawie dotyczącej waloryzacji rent i emerytur wskazują wyjątkowo wysoki wzrost świadczeń emerytalno-rentowych w stosunku do lat poprzednich. Jak co roku, emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia, jednak w roku 2019 projekt ustawy wprowadza waloryzację procentową z gwarantowaną minimalną podwyżką, co oznacza nie tylko wsparcie dla najuboższych, ale dla wszystkich wypłacanych świadczeń.

Jak kształtują się prognozy na 2019 rok?

Ustawa budżetowa przewiduje na 2019 rok około 6,9 miliona złotych przeznaczonych na waloryzację emerytur i rent. Z taj kwoty skorzysta około 6 milionów osób, które korzystają ze świadczeń emerytalno-rentowych. Podwyżkę największą od wielu lat dostanie 4,7 miliona emerytów i rencistów, 105 tys osób będących na świadczeniach przed emerytalnych, 281 tys. osób, które pobierają renty socjalne, a także 1,14 miliona osób pobierających renty i emerytury z KRUS. Minimalna emerytura wzrośnie z 1029,80 złotych do 1100, a renta 772,35 złotych do 825 złotych. Najniższe świadczenia podwyższone będą nawet o 6,8 proc., natomiast średni procent podwyżki to 3,26. Do tej pory podwyżka miała miejsce 1. stycznia, w roku 2019 emeryci i renciści wzrostu swoich świadczeń spodziewać się mogą dopiero 1. marca.

Czy zmiany w ustawie będą odczuwalne?

Choć wzrost emerytur i rent będzie wynosił kilkadziesiąt złotych, to jednak proces inflacji może skutecznie zrównoważyć podwyżkę świadczeń. Choć głównym założeniem zmian wprowadzonych do ustawy o waloryzacji emerytur i rent jest pomoc najuboższym emerytom i rencistom, to póki co daje tylko nadzieje na poprawę w kolejnych latach. Rząd skutecznie próbuje poprawić jakość ich życia, jednak w Polsce obecnie aż 41 tys. osób otrzymuje świadczenie w wysokości 700-800 złotych. Wysokość świadczeń wyliczana jest na podstawie opłaconych składek społecznych, co sprawia, że zdarzają się emerytury nieprzekraczające 100 złotych. Minimalna emerytura przeznaczona jest tylko dla osób, które przepracowały odpowiedni okres stażowy.