windykacja zadłużenia
Bez kategorii

Prawa wierzyciela w kwestii odzyskiwania długu.

Z momentem, w którym pożyczkobiorca nie spłaca zaciągniętego zobowiązania, pożyczkodawca staje się jego wierzycielem. Na mocy prawa może on na różne sposoby żądać zwrotu swoich należności.

Wierzyciel, czyli kto?

Po podpisaniu umowy kredytu lub pożyczki wierzycielem staje się podmiot, który udzielił wsparcia finansowego. Pożyczkobiorca lub kredytobiorca zobowiązuje się płacić raty w terminie. Jeśli tego nie robi, wierzyciel może wkroczyć nawet na drogę sądową w celu odzyskania należności. Wierzycielem może być osoba prywatna, jeśli wobec niej powstały lub zostały zasądzone zobowiązania finansowe (np. alimenty), ale też przedsiębiorca, u którego kupiono produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności, z którym zawarto umowę abonamentową lub umowę sprzedaży ratalnej. Wierzycielami będą również banki i firmy pożyczkowe, w której wzięto kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe.

Postępowanie egzekucyjne – prawa wierzyciela

Jeśli pożyczkobiorca nie spłaca w terminie ustalonych rat, wierzyciel ma prawo pociągnąć go do odpowiedzialności. Może narzucić na niego odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie, wynoszące maksymalnie 14 proc. wartości kapitału w skali roku, a także rozpocząć procedury mające na celu odzyskanie należności. Wiele instytucji posiada własne oddziały windykacyjne, które zajmą się ściąganiem długu. Wierzyciel może również wynająć firmę uprawnioną do takich działań. W ostateczności ma prawo do rozpoczęcia egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi. Może on wskazać dowolnego komornika na terenie Polski, którego zadaniem będzie zajęcie się odzyskaniem należności. Może również zlecić komornikowi poszukanie informacji na temat majątku dłużnika lub też przekazać wierzytelność osobom trzecim. To bardzo często stosowana praktyka, która polega na przekazaniu wszystkich spraw związanych z zadłużeniem innemu podmiotowi. Zdarza się, że firmy windykacyjne „odkupują” dług od wierzyciela, którego ściąganiem się zajmują, stając się jednocześnie wierzycielami dla dłużnika.

duże wzrosty płac
Finanse

Grupy zawodowe które otrzymają największe podwyżki.

Podwyżki płac w 2019 roku zaplanowano dla wielu grup zawodowych i społecznych. Zwiększą się nie tylko wynagrodzenia i świadczenia, ale również duża część budżetu przeznaczona będzie na premie uznaniowe dla zaangażowanych pracowników.

 

Waloryzacja rent i emerytur inna niż dotąd!

 

W poprzednich latach wzrost tych dwóch świadczeń opiewał na 3,26 proc., a najniższe wynosiły 1029,80zł. Od 1 marca 2019 roku ma nastąpić przełom, gdyż Sejm przyjął projekt waloryzacji rent i emerytur, w którym odchodzi się od ustawowego prognozowego wskaźnika waloryzacji. Ustalono bowiem, że najniższe renty i emerytury wynosić będą 1100 zł, co oznacza, że najniższe świadczenia  wzrosną o nawet 6,8 proc. Wzrośnie również najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która w roku 2019 ma wynosić 825 zł, a więc o około 50 zł więcej niż w roku 2018.

 

Jak zmieni się płaca minimalna?

 

Rok 2019 przyniesie wiele zmian dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Kluczowa będzie nie tylko podwyżka o 7,1 proc., czyli z 2100 zł brutto do 2250 zł brutto, ale również sporna do tej pory kwestia dodatku stażowego, który wliczony był w kwotę płacy minimalnej. Przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wypłacania dodatków za przepracowane lata, natomiast budżetówka już tak. Niesprawiedliwością jest zatem to, że dwie osoby pobierają minimalne wynagrodzenie, mimo tego że jedna z nich ma przepracowane kilka lub kilkanaście lat.

 

Grupy zawodowe, które otrzymają podwyżkę w 2019 roku

 

Pracownicy sądowi niezależnie od zajmowanego stanowiska otrzymają wynagrodzenie w kwocie około 200 zł. Ponadto przeznaczono spory budżet na nagrody uznaniowe dla zaangażowanych pracowników. Służby mundurowe również otrzymają w tym roku większe wynagrodzenia. Podwyżka przewidziana dla policjantów to 655 zł brutto, dla żołnierzy zawodowych około 500 zł brutto, natomiast dla cywilnych pracowników wojska 300 zł. Dla nauczycieli przewidziano w 2019 roku 5 proc. podwyżki, natomiast pracownicy uczelni mają otrzymać średnio 7 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego.