Prawo

Nielegalne opłaty za telewizor w szpitalach

Opłaty za podstawowe wyposażenie szpitala, w tym szafy lub czajnik do tej pory w wielu placówkach były na porządku dziennym. Osoba przebywająca w szpitalu musiała płacić dodatkowe kwoty za każdy tydzień pobytu. Aby zmienić warunki panujące w tego typu placówkach do Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpił Rzecznik Praw Pacjenta.

Pacjent nie musi płacić za telewizor i pozostałe wyposażenie szpitalach

Rzecznik Praw Pacjenta uznał praktyki stosowane przez szpitale za naruszające zbiorowe prawa pacjentów po tym, jak na oddziale rehabilitacyjnym w szpitalu na Pomorzu pacjenci musieli uiszczać dodatkowe opłaty za korzystanie z wyposażenia placówki, w skład którego wchodziły szafy, czajnik i telewizor. Były to niemałe kwoty ujawnione przez „Rzeczpospolitą” – 30 złotych za tydzień używania telewizora i szafy oraz 10 złotych za korzystanie z czajnika. Rzecznik Praw Pacjenta oburzony powyższymi praktykami szpitali postanowił wyjaśnić sprawę w sądzie. Dnia 28 września 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że pobieranie dodatkowych opłat za wyposażenie przez szpital narusza prawo pacjentów do godności. Dzięki temu pacjenci nie będą musieli płacić za czajnik, szafki czy telewizor podczas pobytu w szpitalu.

Szpital ma obowiązek zapewnić leki na choroby przewlekłe

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił również uwagę na wymagania szpitali dotyczące leków, które pacjenci przyjmują na stałe. Do tej pory ich obowiązkiem było zabranie ze sobą lekarstw w oryginalnych opakowaniach na czas pobyty w szpitalu. W lutym 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił wniosek RPP, jednak Naczelny Sąd Administracyjny 28 września 2018 również w tej kwestii zgodził się z RPP, przez co od tego dnia szpitale mają obowiązek zapewnić pacjentowi wszystkie leki, w tym również te, które przyjmuje na stałe.

Wprowadzone zmiany przemawiają na korzyść pacjentów, ale przede wszystkim są znakiem poszanowania prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych oraz do godności.