Finanse

Jednorazowa podwyżka emerytur i rent w 2019 roku

Zmiany wprowadzone przez Rząd w ustawie dotyczącej waloryzacji rent i emerytur wskazują wyjątkowo wysoki wzrost świadczeń emerytalno-rentowych w stosunku do lat poprzednich. Jak co roku, emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia, jednak w roku 2019 projekt ustawy wprowadza waloryzację procentową z gwarantowaną minimalną podwyżką, co oznacza nie tylko wsparcie dla najuboższych, ale dla wszystkich wypłacanych świadczeń.

Jak kształtują się prognozy na 2019 rok?

Ustawa budżetowa przewiduje na 2019 rok około 6,9 miliona złotych przeznaczonych na waloryzację emerytur i rent. Z taj kwoty skorzysta około 6 milionów osób, które korzystają ze świadczeń emerytalno-rentowych. Podwyżkę największą od wielu lat dostanie 4,7 miliona emerytów i rencistów, 105 tys osób będących na świadczeniach przed emerytalnych, 281 tys. osób, które pobierają renty socjalne, a także 1,14 miliona osób pobierających renty i emerytury z KRUS. Minimalna emerytura wzrośnie z 1029,80 złotych do 1100, a renta 772,35 złotych do 825 złotych. Najniższe świadczenia podwyższone będą nawet o 6,8 proc., natomiast średni procent podwyżki to 3,26. Do tej pory podwyżka miała miejsce 1. stycznia, w roku 2019 emeryci i renciści wzrostu swoich świadczeń spodziewać się mogą dopiero 1. marca.

Czy zmiany w ustawie będą odczuwalne?

Choć wzrost emerytur i rent będzie wynosił kilkadziesiąt złotych, to jednak proces inflacji może skutecznie zrównoważyć podwyżkę świadczeń. Choć głównym założeniem zmian wprowadzonych do ustawy o waloryzacji emerytur i rent jest pomoc najuboższym emerytom i rencistom, to póki co daje tylko nadzieje na poprawę w kolejnych latach. Rząd skutecznie próbuje poprawić jakość ich życia, jednak w Polsce obecnie aż 41 tys. osób otrzymuje świadczenie w wysokości 700-800 złotych. Wysokość świadczeń wyliczana jest na podstawie opłaconych składek społecznych, co sprawia, że zdarzają się emerytury nieprzekraczające 100 złotych. Minimalna emerytura przeznaczona jest tylko dla osób, które przepracowały odpowiedni okres stażowy.